VK - Lekár neurológ

30. novembra 2018
NÚSCH, a.s.,Bratislava

Generálny riaditeľ Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava
vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta: Lekár neurológ

Požadované predpoklady

- VŠ vzdelanie II. stupňa (LF)
- špecializácia v špecializovanom odbore neurológia,
- komunikatívnosť, flexibilita
- morálna bezúhonnosť
- aktívna znalosť anglického jazyka nutná

Platové podmienky : dohodou

Prihlášky do výberového konania doplnené štruktúrovaným profesijným životopisom, dokladmi o dosiahnutom vzdelaní, jazykových znalostiach a výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace a registráciou v stavovskej organizácii zasielajte najneskôr do 3 týždňov od uverejnenia výberového konania na adresu:

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Odbor ľudských zdrojov
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava

Informácie na t. č. 59320242 p. Mgr. Orlíková Mária

cela_cr Bratislavský

Požadované špecializácie:

  • Neurológia