Primár psychiatrického oddelenia

25. januára 2019
Psychiatrická nemocnica V. Zálužie

Riaditeľka Psychiatrickej nemocnice Veľké Zálužie vyhlasuje konkurz na pozíciu : Primár psychiatrického oddelenia

Požiadavky :

Kvalifikačné predpoklady : (v uvedenom rozsahu splnené najneskôr do 31.12.2020)
- Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore všeobecné lekárstvo
- Špecializácia v odbore psychiatria
- Špecializácia v odbore zdravotnícky manažment a financovanie, alebo odborná prax 15 rokov
- Prax na riadiacej pozícii vítaná

Morálna bezúhonnosť.

Základná zložka mzdy 2200,00 €.
Ďalšie zložky mzdy, odmeny, 13. a14. plat, nadštandartné príplatky a iné benefity.

Prihlášky s profesijným životopisom zasielajte na adresu :
Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, Rínok 334/48, 95135 Veľké Zálužie
alebo elektronicky sekretariat@pnvz.sk
Uzávierka prihlášok je 28.02.2019

Informácie nájdete na www. pnvz.sk v časti kariéra alebo na tel. čísle 0376548814

cela_cr Nitranský

Požadované špecializácie:

  • Psychiatria