Prijme lekárov

17. decembra 2018
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Palárikova 2311, 022 16 Čadca - ponúka voľné pracovné miesta pre lekárov


Interné oddelenie:
- so špecializáciou (náborový príspevok), základná zložka mzdy: 2195,- € + osobné ohodnotenie
- bez špecializácie (náborový príspevok), základná zložka mzdy: 1193,- € + osobné ohodnotenie

Interné oddelenie I. - jednotka intenzívnej starostlivosti: so špecializáciou (náborový príspevok), základná zložka mzdy: 2195,- € + osobné ohodnotenie

Neurologické oddelenie a JIS:
- so špecializáciou (náborový príspevok), základná zložka mzdy: 2195,- € + osobné ohodnotenie
- bez špecializácie (náborový príspevok), základná zložka mzdy: 1193,- € + osobné ohodnotenie

Praktická ambulancia pre dospelých: všeobecný lekár pre dospelých, základná zložka mzdy: 2195,- € + osobné ohodnotenie

Geriatrická ambulancia: so špecializáciou v odbore geriatria, základná zložka mzdy: 2195,- € + osobné ohodnotenie

Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny: bez špecializácie, základná zložka mzdy: 1193,- € + osobné ohodnotenie

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie a JIS: bez špecializácie, základná zložka mzdy: 1193,- € + osobné ohodnotenie


Ubytovanie je možné v slobodárňach KNsP Čadca.

Kontakt: Zamestnanecký odbor KNsP Čadca, tel. č. +421 41 4604 692, e-mail: blazekova@kysuckanemocnica.sk

cela_cr Žilinský