Zdravotnícky asistent/Sanitár

10. mája 2018
Psychiatrická nemocnica V. Zálužie

Riaditeľka Psychiatrickej nemocnice Veľké Zálužie vyhlasuje konkurz na pozíciu:

Zdravotnícky asistent
Sanitár

Požiadavky:

Kvalifikačné predpoklady:
- Úplné stredoškolské odborné vzdelanie v odbore zdravotnícky asistent
- Úplné stredoškolské odborné vzdelanie v odbore sanitár

Morálna bezúhonnosť.

Základná zložka mzdy na pozíciu zdravotnícky asistent : 684,00 – 800,00 €
Základná zložka mzdy na pozíciu sanitár : 520,00 – 650,00 €
Ďalšie zložky mzdy, priznávanie odmien, 13. a14. platu, nadštandardné príplatky a iné benefity
ako príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok na rekreáciu, kultúru a dopravu.

Prihlášky s profesijným životopisom zasielajte na adresu: Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, Rínok 334/48, 95135 Veľké Zálužie alebo elektronicky sekretariat@pnvz.sk

Informácie nájdete na www. pnvz.sk v časti kariéra alebo na tel. čísle 0376548814

cela_cr Nitranský