Primár oddelenia akútnej kardiológie

22. marca 2018
NÚSCH, a.s.,Bratislava

Generálny riaditeľ Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava

vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

• primár oddelenia akútnej kardiológie

Požadované predpoklady
- VŠ vzdelanie II. stupňa (LF)
- získaná špecializácia I. a II. stupňa
- manažment riadiacich pracovníkov v zdravotníctve alebo 15 ročnú odbornú zdravotnícku prax
- organizačné a riadiace schopnosti, komunikatívnosť, flexibilita
- morálna bezúhonnosť
- znalosť anglického jazyka vítaná

Prihlášky do výberového konania doplnené štruktúrovaným profesijným životopisom, dokladmi o dosiahnutom vzdelaní a jazykových znalostiach a výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace zasielajte najneskôr do 3 týždňov od uverejnenia výberového konania na adresu:

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Odbor ľudských zdrojov
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava

Informácie na t. č. 59320242 p. Mgr. Orlíková Mária

cela_cr Bratislavský

Požadované špecializácie:

  • Kardiológia