Prijmeme lekára na oddelenie laboratórnej medicíny – úsek hematológie a transfuziológie

31. mája 2018
Liptovská NsP Lipt. Mikuláš

Kvalifikačné predpoklady: odborná spôsobilosť v súlade s nariadením vlády SR č. 96/2010

Mzdové podmienky : Minimálny mzdový nárok podľa zákona č . 578/2004 Z.z.

- lekár bez špecializácie , (vítaný spoločný internistický kmeň ) - 1 140,00 €

- lekár so špecializáciou - 2 098,00 € + náborový príspevok

V prípade záujmu – kontakt Mgr. Ivanková
+421 44 5563 526
e-mail: ivankova@nsplm.sk

cela_cr Žilinský