Hľadáme sestry

9. mája 2018
Psychiatrická nemocnica V. Zálužie

Riaditeľka Psychiatrickej nemocnice Veľké Zálužie vyhlasuje konkurz na pozíciu:

Sestra
Sestra so špecializáciou ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii
Vedúca sestra

Požiadavky:

Kvalifikačné predpoklady:

- Úplné stredoškolské odborné vzdelanie v odbore sestra,
- Vysokoškolské vzdelanie v odbore ošetrovateľstvo
- Špecializácia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

Pre pozíciu vedúca sestra
- Špecializácia v odbore zdravotnícky manažment a financovanie alebo 15 rokov praxe
- Prax na riadiacej pozícii vítaná

Morálna bezúhonnosť.

Základná zložka mzdy:
800,00 – 1100,00 €, v závislosti od počtu rokov odbornej praxe a dosiahnutého vzdelania.
Ďalšie zložky mzdy, priznávanie odmien, 13. a14. platu, nadštandardné príplatky a iné benefity
ako príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok na rekreáciu, kultúru a dopravu,
možnosť pridelenia stabilizačného bytu.

Prihlášky s profesijným životopisom zasielajte na adresu :
Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, Rínok 334/48, 95135 Veľké Zálužie
alebo elektronicky sekretariat@pnvz.sk


Informácie nájdete na www. pnvz.sk v časti kariéra alebo na tel. čísle 0376548814

cela_cr Nitranský